Wat leer je in deze richting?

Je leert de voorraad in een winkel aanvullen, presenteren en beheren.
Je leert prijsaanduidingen controleren, artikelen verkopen, klanten adviseren en te woord staan, de kassa bedienen, diefstal voorkomen en verkoopstransacties afhandelen.
Dit alles op een klantvriendelijke manier.
De opleiding Winkelbediende bestaat uit 5 modules:

  1. Aanvulwerk: je leert geleverde artikelen controleren en registreren, voorraad opnemen, artikelen beveiligen, …
  2.  Kassawerk: je leert de kassa-omgeving inrichten en onderhouden, kassa’s opstarten en bedienen, …
  3. Klantencontact: je leert klanten begroeten en verder helpen, conflicten oplossen, diefstal voorkomen, …
  4. Presentatiewerk: je leert artikelen presenteren, prijsaanduidingen aanbrengen, seizoensgebonden presentaties aanbrengen, …
  5. Verkoop: je leert klanten informeren en adviseren, attent maken op promotie-acties, klachten van klanten oplossen, …

Voor wie is deze richting?

Voor elke jongere die verkopen in zijn of haar bloed heeft en in de praktijk een vak wil leren en veel sociale contacten wil hebben tijdens de werkdag.
Om aan deze opleiding te kunnen beginnen moet je minimaal 15 jaar zijn en de eerste twee jaren van het secundair onderwijs achter de rug hebben. (Geslaagd of niet geslaagd)

Wat na deze opleiding?

Normalerwijze ga je na deze opleiding werken in  kleinhandelszaken, speciaalzaken of  warenhuizen
Als je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, het Hoger Beroepsonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie,…
Zelfs terugkeer naar het voltijds secundair onderwijs en doorstroming naar het hoger onderwijs zijn mogelijk.
Om te kunnen starten in het hoger onderwijs heb je een diploma secundair onderwijs nodig.
Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk meestal zeer moeilijk is.