Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting leer je zorg dragen voor de mens in zijn thuiscontext. Het accent ligt op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf en voor anderen. Je maakt kennis met verschillende doelgroepen uit zorg en welzijn. Daarom oefen je op je sociale en communicatieve vaardigheden. Het samenwerken met partners binnen en buiten de zorg krijgt hier dan ook de nodige aandacht. Ook het verwerven van basisinzichten in anatomie en fysiologie van de mens is van belang. Daarnaast zal er ook gewerkt worden aan je administratieve vaardigheden en sta je regelmatig stil bij je eigen leerproces. Je maakt kennis met directe zorg (lichamelijke zorg en welzijn) maar je zal overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg (logistieke zorg, maaltijdzorg en interieurzorg).

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven in deze richting.
Ben je sociaal ingesteld, zorg je graag voor mensen en voer je graag huishoudelijke en logistieke taken uit, dan is deze studierichting echt iets voor jou. Spreekt het leren vanuit concrete situaties je meer aan dan vanuit theoretische uiteenzettingen, dan zal een opleiding in de arbeidsmarktgerichte (A-) finaliteit je zeker liggen.

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in de tweede graad Zorg en welzijn kan je doorstromen naar de derde graad naar de richtingen Assistentie in Wonen, zorg en welzijn of naar Basiszorg en ondersteuning. Je kan hierna nog een specialisatiejaar volgen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Artistieke vorming AV 1 1
Frans AV 2 2
ICT AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Maatschappelijke vorming AV 2 2
Nederlands AV 3 3
Wiskunde AV 2 2
Zorg en welzijn PV/TV 17 17
TOTAAL   32 32

! lessentabel vanaf schooljaar 2024-2025 !

In alle finaliteiten werd er voor geopteerd om een uur ICT toe te voegen aan het lesrooster om aan de leerplandoelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan (rubriek: ‘Mediawijsheid en digitaal vaardig’) te werken dat voor alle leerlingen van toepassing is.

Vergelijk vakken