Veehouderij en landbouwteelten

In deze studierichting staat het managen van een landbouwbedrijf centraal. Daar komt meer bij kijken dan je misschien denkt. Je leert niet enkel om dieren te verzorgen maar je weegt daarbij kosten en baten af en leert hierin de juiste keuzes te maken. Je maakt kennis met de verplichte registraties en wetgevingen zoals Sanitel, mestwetgeving […]

Gespecialiseerde dierenverzorging

Je kan kiezen rond welk beroep of binnen welke context je in dit jaar wil werken. Gedurende één dag per week leer je alles wat met de gekozen context te maken heeft. Daarnaast krijg je ook een aantal algemene vakken. Je gaat doorheen het schooljaar op stage om zo je kennis om te zetten in […]