KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

Internationalisering

Al sinds 1992 krijgen leerlingen van KOGEKA-scholen de kans om deel te nemen aan een leerlingenuitwisseling of een buitenlandse stage en organiseren we Europese nascholingen en bedrijfsstages voor personeelsleden. Daarmee zitten we in de spits van het internationale onderwijsgebeuren.

KOGEKA is dan ook een ‘trouwe klant’ bij het Europese onderwijsprogramma Erasmus+, dat dergelijke internationale activiteiten subsidieert. We behaalden reeds in 2015 het ‘VET Mobility Charter’, als één van de eerste Vlaamse secundaire scholen. Voor de periode 2021-2027 gaan we nog een stap verder: we behaalden een ‘Erasmus accreditatie’, zowel voor onze buitenlandse stages voor leerlingen en leerkrachten (VET) als voor onze samenwerkingsprojecten met leerlingenuitwisselingen en nascholingen voor leerkrachten (schoolonderwijs). Dankzij de subsidies van Erasmus+ kunnen we onze Europese activiteiten zo goedkoop mogelijk en soms zelfs helemaal gratis aanbieden.

Leerlingenuitwisselingen bestaan uit twee delen. Eerst het bezoek van een groep leerlingen, onder begeleiding van leerkrachten, aan een partnerschool in een Europees land. Het bezoek duurt in de regel één week en het programma is een mix van lessen volgen, gezamenlijke projectactiviteiten en culturele uitstappen, meestal gefocust rond één thema. Leerlingen verblijven in een gastgezin. Deel twee bestaat uit het tegenbezoek van de buitenlandse leerlingen aan een KOGEKA-school. De voertaal tijdens een leerlingenuitwisseling is meestal Engels. Een leerlingenuitwisseling is een verrijking op het vlak van taal, cultuur en burgerzin.

Buitenlandse stages kunnen de binnenlandse stages aanvullen of vervangen. Een buitenlandse stage duurt minimaal twee weken en vindt plaats in een bedrijf dat een meerwaarde kan bieden aan de opleiding van onze leerlingen. De stagebedrijven worden van tevoren door leerkrachten gescreend. Met een heleboel bedrijven hebben wij een jarenlange band opgebouwd. Zo kunnen wij jaarlijks stages aanbieden in Zweden, Tsjechië, Frankrijk, Spanje, Kroatië of Aruba. Buitenlandse stages worden begeleid door leerkrachten, maar niet altijd gedurende de ganse periode. De leerlingen verblijven op appartement of in een gastgezin. De voertaal tijdens een buitenlandse stage is Engels, Frans of Nederlands. Een buitenlandse stage is een verrijking op het vlak van vakkennis en -vaardigheden, taal, cultuur en zelfredzaamheid.

Europese nascholingen kunnen bestaan uit door externen georganiseerde cursussen, op maat samengestelde studiebezoeken of een job shadowing in een partnerschool. We gebruiken ze om specifieke expertise in de scholengemeenschap binnen te brengen die in Vlaanderen niet te vinden is, bijv. over blended learning, herstelgericht werken of inclusief onderwijs.

Europese bedrijfsstages dienen dan weer om vakspecifieke vaardigheden onder de knie te krijgen waarvoor in Vlaanderen geen geschikte opleidingen bestaan, bijv. op het vlak van bosbouw (Finland), dierenzorg (Nederland) of regionale gastronomie (Frankrijk).
Deelname aan Europese projecten is steeds een vrije keuze, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden.

Voor wie meer wil lezen: de tekst ‘KOGEKA International. 20 jaar Europese projecten (1992-2012)’ vind je hier.
Voor wie meer wil weten: de internationale projecten worden aangestuurd door onze coördinerend directeur Danny Van der Veken.