Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL die focust op algemene vorming
en verder studeren

Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM IN GEEL

Personeel (A-team)

Wie is wie?

Graadcoördinatoren


Coördinatoren Europese projecten

Studiecoaches (C-team)


Leerlingbegeleiding (B-team)

Mentoren


Onderhoudspersoneel

 

ICT-Coördinatie

Preventie

Technische dienst

CLB-onthaalteam