Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL die focust op algemene vorming
en verder studeren

Sint Dimpna Geel · College

DE KOGEKA-SCHOOL VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOM IN GEEL

Personeel

Wie is wie?

Graadcoördinatoren


Coördinatoren Europese projecten

Studiecoaches


Leerlingbegeleiding

Mentor


Onderhoudspersoneel

ICT-Coördinatie

Preventie

Technische dienst

CLB-onthaalteam