Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting leer je bakwaardige graangewassen en andere ingrediënten omzetten naar bakkerijproducten zoals wit brood, bruin brood, volkorenbrood, harde en zachtje broodjes,gebak en taarten. Dit gebeurt op een vaktechnisch perfecte, efficiënte en hygiënische manier. Je krijgt een betere kennis en beheersing van recepten en grondstoffen, bereidingen en technieken van behandeling en bewaring, het garneren van producten,bedrijfsvoering,regels van hygiëne en veiligheid.

DERDE GRAAD
Je vaktechnische kennis wordt in de derde graad uitgediept. Je beheersing van recepten en grondstoffen, bereidingen en technieken van behandeling en bewaring, het garneren van producten, bedrijfsvoering, regels van hygiëne en veiligheid worden als vormingsdoelen verfijnd. Bovendien leer je de zelfstandige bakker ontdekken .Hij/zij moet in zijn/haar zaak aandacht hebben voor marketing, reclame, administratie van de bedrijfsvoering, milieueisen enz. Taken die betrekking hebben op de bewerking van chocolade en marsepein, de bereiding van diverse ijssoorten en de bereiding van suikerwerk, die een nevenactiviteit uitmaken van de brood- en banketbakkerij, worden ook in het vakkenpakket opgenomen.
Je behaalt ook een attest voor Bedrijfsbeheer, waardoor je je als zelfstandige kunt vestigen. Je wordt ingeleid in de beroepswereld door stages in brood-en banketbakkerijen.

Voor wie is deze richting?

Het is een pluspunt als je instapt vanuit het beroepsvoorbereidend jaar Hotel-Bakkerij-Slagerij van de eerste graad, waar je een eerste kennismaking met de voedingssector hebt gekregen. De instap in het eerste leerjaar van de tweede graad blijft echter open als je houdt van de geur van vers brood en van lekker en mooi versierd gebak. Indien je later instapt,moet je wel bereid zijn om onder begeleiding fundamentele achterstanden weg te werken.

DERDE GRAAD
Je kan in deze studierichting terecht indien je met succes de tweede graad hebt beëindigd met een A-attest vanuit de tweede graad Brood- en banketbakkerij BSO. De praktische kennis en vaardigheden opgedaan in de tweede graad zijn wel nodig en worden uitgediept en verfijnd. Snelheid, volume, beheersingsniveau en zelfstandigheid worden belangrijker.

Wat na deze opleiding?

Indien je met succes het tweede jaar van de derde graad beëindigt kan je specialiseren in het derde leerjaar van de derde graad in het studiegebied Voeding voor Banketbakkerij-chocoladebewerking om zo het diploma van het Secundair Onderwijs te behalen.
Als afgestudeerde kan je tewerkgesteld worden als ambachtelijk bakker in een klein of groot bedrijf (brood, banket, fijnbakkerij, inventieve bakkerij) of als industrieel bakker in een middelgrote of grote onderneming. Na een aantal jaren beroepservaring kan je ook zelfstandig bakker worden.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Plastische opvoeding AV 1
Lichamelijke opvoeding AV 2
Frans AV 2
Bakkerij PV/TV 21
PAV AV 6
TOTAAL   34
Vergelijk vakken