Wat leer je in deze richting?

Latijn-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.
De klassieke talen besteden ruim aandacht voor taalsystematiek, literatuur en cultuurgeschiedenis. Ze bestuderen het historisch en cultureel bewustzijn.
De wiskunde omvat het zwaarste pakket voor DOD van zes lesuren.
Het pakket wetenschappen is zo opgebouwd dat leerlingen uit deze richting ook hogere studies in dat studiedomein zonder problemen kunnen aanvatten.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad een A-attest behaalde in de studierichting Grieks-Latijn of Latijn kun je voor deze richting kiezen. Aanleg en interesse voor een sterk pakket wiskunde zijn wel nodig.

Wat na deze opleiding?

Een DOD-richting bereidt je sowieso voor op vele vormen van hoger onderwijs. Latijn-wiskunde en Grieks-wiskunde bieden daarbij van alle DOD-richtingen de meeste keuzemogelijkheden voor het verder studeren. Daaronder bevinden zich: taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, archeologie, geschiedenis, theologie, filosofie, sociale en politieke wetenschappen, rechten, onderwijs, natuurwetenschappen, architectuur, wiskunde, informatica, industriële en toegepaste wetenschappen, fysica, geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, enz.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV 2 1
Chemie AV 2 1
Cultuur AV 1 -
Engels AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 3 3
Fysica AV 1 2
Geschiedenis AV 2 2
Informaticawetenschappen AV - 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Latijn AV 4 4
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Seminarie AV - 2
Wiskunde AV 6 6
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken