Wetenschappen-wiskunde 8

De richting Wetenschappen-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD-ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden. Het wetenschappelijk pakket is uitgebreid tegenover de basisvorming natuurwetenschappen in […]

Houttechnieken

De leerlingen leren inzicht krijgen in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren met CAD, het toepassen van CAM, het programmeren en […]

Brood- en banketbakkerij

Brood- en banketbakkerij is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je ontwikkelt de vereiste competenties bij het bereiden en verkopen van brood- en banketbakkerijproducten. Je verwerft hierbij de nodige inzichten in voedingswaarde en gezondheid, economisch en duurzaam handelen en de organisatie en het beheer van een bakkerij. De basistechnieken van de tweede graad worden verder […]

Slagerij

Slagerij is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit (A). Je ontwikkelt de vereiste competenties die nodig zijn in een moderne slagerij. Je leert om vlees, vleesproducten, vleesbereidingen en verkoopklare gerechten te verwerken, bereiden en verkopen. Je verwerft hierbij inzicht in voedingswaarde en gezondheid, economisch en duurzaam handelen en de organisatie en het beheer van een […]

Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt theoretische inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je wordt technologisch vaardig in automatisatie en ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Basiszorg en ondersteuning

In deze studierichting verwerf je huishoudelijke en logistieke vaardigheden. Je krijgt verder een basis van vaardigheden die in verschillende zorg- en welzijnsberoepen (bij kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn. Je leert gezondheidsbevorderend gedrag te stimuleren en het welbevinden van kinderen en volwassenen te ondersteunen. Je wordt ook geïntroduceerd in vrijetijds- en animatieactiviteiten.

Moderne talen

Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde. Naast het […]

Applicatie- en databeheer

Applicatie- en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele of D/A-finaliteit. In deze richting bouw je de nodige kennis op om courante taken als informaticus op te nemen in een bedrijf. Zo doe je inzichten op uit softwareontwikkeling en word je technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer- en netwerkarchitectuur, […]

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD). Het is een richting waarin een brede algemene vorming gecombineerd wordt met een pakket economie (algemene economie en bedrijfswetenschappen) en informaticawetenschappen. In informaticawetenschappen ligt de focus op softwareontwikkeling. Je leert zelfstandig modulaire softwaretoepassingen o.a. webapplicaties ontwerpen voor de dienstensector. Daarnaast word je vaardig in […]

Grootkeuken en catering

Grootkeuken is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je ontwikkelt de vereiste competenties bij het (voor)bereiden en distribueren van maaltijden of maaltijdcomponenten in verschillende contexten van grootkeuken en catering. Je krijgt een grondige kennis en inzicht in de grondstoffen en de processen om zo een keuze van voedingsmiddelen te maken en hedendaagse kooktechnieken toe te […]