Business support (Kantooradministratie en gegevensbeheer)

In dit specialisatiejaar leer je binnen het kader van een leeronderneming of studentenbedrijf.be en via stage: werken in team. klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met bezoekers, klanten en leveranciers in het Nederlands, Frans en Engels. binnen een e-businessomgeving klantgericht handelen. een E-commerce omgeving (webshop en website) opzetten en beheren. omgaan met sociale media in de communicatie met klanten en bezoekers van het […]

Marketing en ondernemen (Handel)

De richting Marketing en ondernemen vormt een commerciële richting, met een brede en evenwichtige vorming: een stevige algemene vorming, een bedrijfsgerichte vorming, een flinke portie talen. Bedrijfsgerichte vorming Het vak bedrijfseconomie bestaat uit: een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau; een administratief gedeelte met de afhandeling […]

Office & logistical assistant (Kantoor)

OFFICE In de basismodule Office leer je in de kantoorklas en het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker op een praktijkgerichte wijze: je voert zelfstandig ondersteunende secretariële taken uit b.v. zoals het onthaal. Je houdt een elektronische agenda bij, je biedt ondersteuning voor interne vergaderingen in de onderneming en voor externe evenementen; je leert […]

IT en netwerken (Informaticabeheer)

Je leert, zowel software- als hardwarematig, computersystemen en -netwerken installeren, beheren en onderhouden. Je wordt opgeleid om informaticaproblemen te analyseren en hiervoor dan efficiënte oplossingen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen.  Je biedt ondersteuning aan eindgebruikers bij het gebruik en het beheer van softwarepakketten. In het bedrijfseconomisch gedeelte word je aangesproken op jouw ondernemingsvaardigheden. Je hebt […]

Office & Logistical Assistant (Kantoor) – SMIK

OFFICE In de basismodule Office leer je in de kantoorklas en het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker op een praktijkgerichte wijze: je voert zelfstandig ondersteunende secretariële taken uit, zoals het onthaal, je houdt een elektronische agenda bij, je biedt ondersteuning voor interne vergaderingen in de onderneming en voor externe evenementen; je leert documenten […]

Retail en visual merchandising (Verkoop)

In deze studierichting leer je enerzijds alle taken van een retailmedewerker zelfstandig uitvoeren, anderzijds leer je zelfstandig de presentatie in een winkel of in de etalage uitvoeren. We gaan daarbij praktijkgericht te werk: vanaf het eerste leerjaar van de derde graad zijn er stages gepland waarbij je de kennis en de vaardigheden die je op […]

Office management en communicatie (Secretariaat-talen)

De richting Office management en communicatie vormt een commerciële richting, met een brede en evenwichtige vorming: een stevige algemene vorming, een bedrijfsgerichte vorming, een flinke portie talen. Doorheen de hele opleiding is er aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid. In het laatste jaar is een bedrijfsstage voorzien van […]

Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica)

Naast de algemene vorming zijn de twee hoofdpijlers Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica. In het vak Bedrijfseconomie komen naast economische en boekhoudkundige aspecten, ook juridische, zakelijk communicatieve en informatica aspecten (Office pakket) aan bod. De lessen Bedrijfseconomie besteden aandacht aan: De rol van de boekhouder bij de groei naar een ondernemingsplan Het voeren en gebruiken van […]

Retailmanagement en visual merchandising (Winkelbeheer en etalage)

Centraal in deze opleiding staat je stage. Je leert meer en meer zelfstandig werken en treedt in de voetsporen van een rayon- of filiaalmanager. Bovendien wordt in de algemene en de technische vakken voortdurend het verband gelegd met de praktijk. In het leerbedrijf (dit is de schoolwinkel die je met je klas en met medewerking […]