Sociale en technische wetenschappen – SMIK

In deze studierichting krijg je voldoende ruimte om onderstaande competenties te ontwikkelen: via een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken, een activiteit plannen voor een groep en nadenken over de uitvoering ervan, een maaltijd bereiden voor een groep kan één van je opdrachten zijn, een mondelinge presentatie voor een groep geven. Via integrale opdrachten […]

Begeleiding doelgroepen (Jeugd- en gehandicaptenzorg)

Begeleiding doelgroepen (BD), voorheen Jeugd- en gehandicaptenzorg, richt zich op de studie van personen met een beperking enerzijds en kinderen en jongeren anderzijds. Je maakt kennis met de belangrijkste ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen. Om deze bijzondere doelgroepen te kunnen begeleiden, moet je immers zicht hebben op de mogelijke oorzaken van en beïnvloedende factoren bij gedrag. Ook […]

Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Je leert omgaan met de oudere zorgvrager en zijn omgeving. Zo draag je bijvoorbeeld zorg voor een kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving en voer je gecombineerde taken uit op vlak van maaltijd-, interieur-, linnen- en materialenzorg. Je leert verzorgen in soms complexe situaties en werkt daarbij samen in een multidisciplinair team onder leiding van een verpleegkundige […]

Kinderzorg

Je leert omgaan met verschillen tussen kinderen, ouders, manieren van opvoeden,… Daarnaast maak je kennis met de verschillende opvangvoorzieningen en bestudeer je de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Daarbij heb je natuurlijk steeds aandacht voor hun gezondheid, hygiëne en veiligheid. Je leert er ook samenwerken met ouders, collega’s en externen. Je grote […]

Sociale en technische wetenschappen – SMIK

In deze studierichting krijg je voldoende ruimte om onderstaande competenties te ontwikkelen: via een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken, een activiteit plannen voor een groep en nadenken over de uitvoering ervan, een maaltijd bereiden voor een groep kan één van je opdrachten zijn, een mondelinge presentatie voor een groep geven. Via integrale opdrachten […]

Verzorging

De studierichting Verzorging legt de basis voor een verdere opleiding tot zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. Naast kennis van zaken en een vlotte toepassing van de geleerde vaardigheden vraagt dit ook om de juiste (lees: sociale, zorgzame…) instelling van jouw kant. Doorheen de lessen en stages brengen we het belang aan van kwaliteitsbewust handelen. Je leert omgaan en […]

Sociale en technische wetenschappen

In deze studierichting krijg je voldoende ruimte om onderstaande competenties te ontwikkelen: via een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken, een activiteit plannen voor een groep en nadenken over de uitvoering ervan, een maaltijd bereiden voor een groep kan één van je opdrachten zijn, een mondelinge presentatie voor een groep geven. Via integrale opdrachten […]

Organisatiehulp

Deze veelzijdige studierichting biedt je, naast een basisvorming, ook een echt beroepsgerichte opleiding. Je wordt immers voorbereid op het beroep van logistiek assistent in ziekenhuizen en andere instellingen voor zorg en opvang. Daarnaast word je ook opgeleid als logistiek medewerker in de voedingsdienst. Je kan dan werken in bedrijven, instellingen, vakantiecentra, kleinere horecazaken, voedingszaken en […]

Organisatie-assistentie

In dit specialisatiejaar kies je zelf of je stage wil lopen in een of twee sectoren (voedingsdienst of logistieke dienst). Je gaat je gaandeweg meer specialiseren. De eigen verantwoordelijkheid in de taken die je uit te voeren krijgt, wordt groter. De verschillende opdrachten op de stageplaats zullen complexer zijn en de juiste beroepshoudingen en attitudes […]