Marketing en ondernemen (Handel)

De richting Marketing en ondernemen vormt een commerciële richting, met een brede en evenwichtige vorming: een stevige algemene vorming, een bedrijfsgerichte vorming, een flinke portie talen. Bedrijfsgerichte vorming Het vak bedrijfseconomie bestaat uit: een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau; een administratief gedeelte met de afhandeling […]

2A Ondernemen (Handel) – SMIK

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse lesuren verdergezet en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lesuren. In Ondernemen worden deze ingevuld met 3 lesuren ondernemen 2 lesuren toegepaste informatica (dactylografie) 2 lesuren Frans 1 lesuur Nederlands In het vak Ondernemen leer je de verschillende economische handelingen. Deze gebruik je […]

2A Sociale en technische vorming – SMIK

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse lesuren verdergezet en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lesuren. Deze 8 uren worden ingevuld met 5 lesuren sociale en technische vorming 1 lesuur PO 1 lesuur ICT 1 lesuur Nederlands In het vak “sociale en technische vorming” leer je methodisch werken en […]

2A Techniek-wetenschappen – SMIK

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse lesuren verdergezet en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lesuren. In Techniek-wetenschappen worden deze ingevuld met 1 lesuur natuurwetenschappen 4 lesuren techniek-wetenschappen 1 lesuur ICT 1 lesuur wiskunde 1 lesuur Frans In het vak technologie oefen je al onderzoekend je technisch probleemoplossend denken […]

Sociale en technische wetenschappen – SMIK

In deze studierichting krijg je voldoende ruimte om onderstaande competenties te ontwikkelen: via een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken, een activiteit plannen voor een groep en nadenken over de uitvoering ervan, een maaltijd bereiden voor een groep kan één van je opdrachten zijn, een mondelinge presentatie voor een groep geven. Via integrale opdrachten […]

IT en netwerken (Informaticabeheer)

Je leert, zowel software- als hardwarematig, computersystemen en -netwerken installeren, beheren en onderhouden. Je wordt opgeleid om informaticaproblemen te analyseren en hiervoor dan efficiënte oplossingen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen.  Je biedt ondersteuning aan eindgebruikers bij het gebruik en het beheer van softwarepakketten. In het bedrijfseconomisch gedeelte word je aangesproken op jouw ondernemingsvaardigheden. Je hebt […]

Begeleiding doelgroepen (Jeugd- en gehandicaptenzorg)

Begeleiding doelgroepen (BD), voorheen Jeugd- en gehandicaptenzorg, richt zich op de studie van personen met een beperking enerzijds en kinderen en jongeren anderzijds. Je maakt kennis met de belangrijkste ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen. Om deze bijzondere doelgroepen te kunnen begeleiden, moet je immers zicht hebben op de mogelijke oorzaken van en beïnvloedende factoren bij gedrag. Ook […]

Office management en communicatie (Secretariaat-talen)

De richting Office management en communicatie vormt een commerciële richting, met een brede en evenwichtige vorming: een stevige algemene vorming, een bedrijfsgerichte vorming, een flinke portie talen. Doorheen de hele opleiding is er aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid. In het laatste jaar is een bedrijfsstage voorzien van […]

Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica)

Naast de algemene vorming zijn de twee hoofdpijlers Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica. In het vak Bedrijfseconomie komen naast economische en boekhoudkundige aspecten, ook juridische, zakelijk communicatieve en informatica aspecten (Office pakket) aan bod. De lessen Bedrijfseconomie besteden aandacht aan: De rol van de boekhouder bij de groei naar een ondernemingsplan Het voeren en gebruiken van […]

Sociale en technische wetenschappen – SMIK

In deze studierichting krijg je voldoende ruimte om onderstaande competenties te ontwikkelen: via een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken, een activiteit plannen voor een groep en nadenken over de uitvoering ervan, een maaltijd bereiden voor een groep kan één van je opdrachten zijn, een mondelinge presentatie voor een groep geven. Via integrale opdrachten […]