Marketing en ondernemen (Handel)

De richting Marketing en ondernemen vormt een commerciële richting, met een brede en evenwichtige vorming: een stevige algemene vorming, een bedrijfsgerichte vorming, een flinke portie talen. Bedrijfsgerichte vorming Het vak bedrijfseconomie bestaat uit: een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau; een administratief gedeelte met de afhandeling […]

2A Ondernemen (Handel) – SMIK

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse lesuren verdergezet en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lesuren. In Ondernemen worden deze ingevuld met 3 lesuren ondernemen 2 lesuren toegepaste informatica (dactylografie) 2 lesuren Frans 1 lesuur Nederlands In het vak Ondernemen leer je de verschillende economische handelingen. Deze gebruik je […]

2A Sociale en technische vorming – SMIK

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse lesuren verdergezet en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lesuren. Deze 8 uren worden ingevuld met 5 lesuren sociale en technische vorming 1 lesuur PO 1 lesuur ICT 1 lesuur Nederlands In het vak “sociale en technische vorming” leer je methodisch werken en […]

2A Techniek-wetenschappen – SMIK

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse lesuren verdergezet en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lesuren. In Techniek-wetenschappen worden deze ingevuld met 1 lesuur natuurwetenschappen 4 lesuren techniek-wetenschappen 1 lesuur ICT 1 lesuur wiskunde 1 lesuur Frans In het vak technologie oefen je al onderzoekend je technisch probleemoplossend denken […]

Sociale en technische wetenschappen – SMIK

In deze studierichting krijg je voldoende ruimte om onderstaande competenties te ontwikkelen: via een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken, een activiteit plannen voor een groep en nadenken over de uitvoering ervan, een maaltijd bereiden voor een groep kan één van je opdrachten zijn, een mondelinge presentatie voor een groep geven. Via integrale opdrachten […]

IT en netwerken (Informaticabeheer)

Je leert, zowel software- als hardwarematig, computersystemen en -netwerken installeren, beheren en onderhouden. Je wordt opgeleid om informaticaproblemen te analyseren en hiervoor dan efficiënte oplossingen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen.  Je biedt ondersteuning aan eindgebruikers bij het gebruik en het beheer van softwarepakketten. In het bedrijfseconomisch gedeelte word je aangesproken op jouw ondernemingsvaardigheden. Je hebt […]

Hotel

De TSO-afdeling Hotel biedt een degelijke vakopleiding zowel in keuken als zaal. Daarnaast ligt ook de nadruk op de theoretische vorming van de leerling, als voorbereiding op hoger onderwijs. Talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits) hebben een belangrijke plaats in het studiepakket (gezien het belang hiervan ook voor het beroep). Ook wiskunde en economie zijn […]

Mechanische Vormgevingstechnieken

Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. Je leert schetsen maken, plannen lezen, 3D tekenen op computer, werkanalyses en werkmethodes opstellen, ingrijpen in de fasen van de vormgevingstechniek, machines instellen en bedienen. Daarnaast is er ruime aandacht voor de maakindustrie (3D-printing, lasersnijden) en onderhoudstechnieken. In de praktijklessen […]

Orthopedietechnieken

In de studierichting Orthopedietechnieken leer je bandages, orthesen (corrigerende en ondersteunende maatregelen) en prothesen (vervangende hulpmiddelen) construeren om mensen met een beperking optimaal te ondersteunen.  Je leert het gamma materialen, gebruikt in de orthopedie, correct bewerken en verwerken. Algemene vakken zoals talen en wiskunde zijn hier even belangrijk als technische vakken met praktische vorming.

Autotechnieken

In deze opleiding krijg je inzicht in de werking en het onderhoud van auto’s en leer je fouten opsporen op mechanisch en elektrisch vlak zodat je de juiste diagnose kan stellen bij een defect. Via proeven en metingen leer je de werking van verschillende onderdelen van een auto kennen. Naast de kennis van mechanismen en […]