KOGEKA

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN

LEVENSECHT EIGENTIJDS DUURZAAM LEREN​

Science Technology Engineering Mathematics

Met STEM (Science Technology Engineering Mathematics) waait er een gunstige nieuwe wind door onderwijsland. KOGEKA was bij de pioniers op het vlak van STEM in Vlaanderen en vult dit begrip resoluut, in al haar scholen, in als geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. We leggen de nadruk op onderzoekend leren, met de bedoeling het probleemoplossend vermogen van de leerlingen te verhogen. We gebruiken daarvoor toekomstgerichte thema’s en we pakken die vak-, graad- en schooloverstijgend aan: iSTEM is team work. Elk STEM-project start met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate. iSTEM is LED-leren voor wetenschappen, wiskunde en techniek.

Over de invulling van iSTEM is grondig nagedacht. Samen met externe specialisten van de KULeuven, Thomas More en de pedagogische begeleiding heeft een groep van leerkrachten uit alle KOGEKA-scholen eigen criteria, leerplandoelstellingen en STEM-projecten uitgewerkt en uitgetest. Een dergelijke globale aanpak per scholengemeenschap is quasi uniek in Vlaanderen. Ze past perfect in het STEM-kader van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

In de eerste graad (12-14 j.)

csm_HF9A1451_7a9988bfc0

biedt KOGEKA geïntegreerde STEM-projecten (iSTEM) aan in de studierichting STEM Wetenschappen om tegemoet te komen aan de honger van een aantal kinderen naar een uitdagende, levensechte en eigentijdse aanpak van wetenschappen, wiskunde en techniek.

In de studierichtingen

gaat het om gespecialiseerde STEM-projecten (geen iSTEM) van een lager abstractie-, maar een hoger specialisatieniveau.

In de tweede graad (14-16 j.)

In de derde graad (16-18 j.)

komt het iSTEM-karakter onder andere tot uiting in de onderzoeksopdracht die de leerlingen voorgeschoteld krijgen in de volgende studierichtingen :

de meest uitgesproken iSTEM-richtingen:

andere iSTEM-richtingen:

Voor wie meer wil lezen: de tekst “7 vragen over STEM” vind je hier.

Voor wie meer wil weten: de STEM-projecten worden aangestuurd door coördinerend directeur Danny Van der Veken.