Humane Wetenschappen – SMIK

De vakken cultuurwetenschappen (CW) en gedragswetenschappen (GW) worden enkel in deze studierichting aangeboden. In CW word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst). GW laat je kennismaken met psychologie en sociologie. Steeds staat de mens en zijn relaties […]

Humane wetenschappen – SMIK

TWEEDE EN DERDE GRAAD De vakken cultuurwetenschappen (CW) en gedragswetenschappen (GW) worden enkel in deze studierichting aangeboden. In CW word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst). GW laat je kennismaken met psychologie en sociologie. Steeds staat de […]

Economie-wiskunde 6 – SMIK

In algemene economie wordt er op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde algemene economische principes die in de tweede graad werden behandeld. De leerlingen worden ook vertrouwd gemaakt met nieuwe economische vraagstukken zoals (niet-)competitieve markten, inkomensvorming, armoede, bruto binnenlands product als welvaartsindicator van een land… In het bedrijfseconomische luik komen volgende problemen aan bod: […]

Moderne talen-wetenschappen – SMIK

In de wetenschappelijke vakken leer je gegevens inzichtelijk verwerken en evalueren. Je besteedt veel aandacht aan probleemoplossend denken, je leert hypotheses formuleren en aftoetsen met experimenten. In een extra uur chemie is er ruimte voor proefondervindelijk werken. ICT en kritisch analyseren van gegevens komen zeker aan bod. In de moderne taallessen krijg je uitgebreid de […]

Moderne talen-wiskunde – SMIK

Talenkennis is enorm belangrijk voor je toekomst, in de aula van een universiteit of voor je verdere beroepsleven. In deze studierichting word je uitgedaagd om vreemde talen te leren gebruiken. In de moderne taallessen krijg je uitgebreid de kans om je communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Je zal je verdiepen in teksten, je standpunt vlot leren […]

Wetenschappen-wiskunde 6 – SMIK

Wat wiskunde betreft wordt jouw rationele denken verder ontwikkeld en leer je nauwkeurig werken. De wiskunde wordt abstracter en theoretischer. Je wordt uitgedaagd om wiskundige problemen zelfstandig te verwerken. Theoretische modellen worden vertaald naar andere vakgebieden zoals wetenschappen, techniek en maatschappij. In wetenschappen leer je wetenschappelijke gegevens inzichtelijk verwerken en evalueren. Je besteedt veel aandacht […]

Wetenschappen-wiskunde 8

Met 8 uur wetenschappen en 8 uur wiskunde is dit een studierichting die een sterke motivatie vraagt en een dagelijks bezig zijn met wetenschappen en wiskunde. Bij wiskunde leer je grondig en exact te werken, je leert omgaan met abstracte begrippen en groter hoeveelheden leerstof verwerken. Bij wetenschappen ga je een wetenschappelijk werk- en denkmethode […]

Wetenschappen-wiskunde 6 – SDGC

Met 9 uur wetenschappen en 6 uur wiskunde is dit een studierichting die een sterke motivatie vraagt en een dagelijks bezig zijn met wetenschappen en wiskunde. Bij wiskunde leer je grondig studeren en grotere hoeveelheden leerstof verwerken. Bij wetenschappen ga je een wetenschappelijke werk- en denkmethode eigen maken en experimentele vaardigheden ontwikkelen. Een extra uur […]

Moderne talen-wetenschappen – SDGC

Talenkennis is en blijft enorm belangrijk. Zowel voor je verdere studie als in je beroepsleven zijn Frans, Engels en Duits onmisbaar. In deze studierichting word je aangezet om vreemde talen te leren en kennis te maken met andere culturen. De basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren) worden grondig geoefend en je leert creatief en genuanceerd om […]

Latijn-wetenschappen

Voor Latijn ga je authentieke geschriften lezen en interpreteren, geconcentreerd rond 5 thema’s: lyriek, recht, filosofie, historiografie en retorica. Het zijn gevarieerde onderwerpen die zoveel mogelijk geactualiseerd worden. Zelfreflectie en kritisch denken, inlevingsvermogen en zelfs genieten van formulering en inhoud, behoorden tot deze talenstudie. Bij wetenschappen leer je een wetenschappelijke werk- en denkmethode, ga je […]