Humane Wetenschappen – SMIK

De vakken cultuurwetenschappen (CW) en gedragswetenschappen (GW) worden enkel in deze studierichting aangeboden. In CW word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst). GW laat je kennismaken met psychologie en sociologie. Steeds staat de mens en zijn relaties […]

Humane wetenschappen – SMIK

TWEEDE EN DERDE GRAAD De vakken cultuurwetenschappen (CW) en gedragswetenschappen (GW) worden enkel in deze studierichting aangeboden. In CW word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst). GW laat je kennismaken met psychologie en sociologie. Steeds staat de […]

2A STEM – SMIK

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming van 24 wekelijkse lestijden aangevuld met volgende 8 lesuren: 1 lesuur Frans 1 lesuur wiskunde 2 lesuren socio-economische initiatie […]

2A Moderne wetenschappen – SMIK

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse lesuren verdergezet en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lestijden. 1 lesuur Frans 1 lesuur ICT 1 lesuur wiskunde 2 lesuren socio-economische initiatie 3 lesuren wetenschappelijk werk In Moderne wetenschappen maak je dus uitgebreider kennis met een heleboel algemene vakken.

2A Latijn – SMIK

In het vak “klassieke studiën” bestudeer je de taal van de Romeinen: Latijn. Zo train je je geheugen, je leert leren en je studie plannen, je leert logisch redeneren en je maakt kennis met de Romeinse cultuur. Je krijgt ook een korte initiatie in het klassieke Grieks.

Economie-wiskunde 6 – SMIK

In algemene economie wordt er op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde algemene economische principes die in de tweede graad werden behandeld. De leerlingen worden ook vertrouwd gemaakt met nieuwe economische vraagstukken zoals (niet-)competitieve markten, inkomensvorming, armoede, bruto binnenlands product als welvaartsindicator van een land… In het bedrijfseconomische luik komen volgende problemen aan bod: […]

Moderne talen-wetenschappen – SMIK

In de wetenschappelijke vakken leer je gegevens inzichtelijk verwerken en evalueren. Je besteedt veel aandacht aan probleemoplossend denken, je leert hypotheses formuleren en aftoetsen met experimenten. In een extra uur chemie is er ruimte voor proefondervindelijk werken. ICT en kritisch analyseren van gegevens komen zeker aan bod. In de moderne taallessen krijg je uitgebreid de […]

Moderne talen-wiskunde – SMIK

Talenkennis is enorm belangrijk voor je toekomst, in de aula van een universiteit of voor je verdere beroepsleven. In deze studierichting word je uitgedaagd om vreemde talen te leren gebruiken. In de moderne taallessen krijg je uitgebreid de kans om je communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Je zal je verdiepen in teksten, je standpunt vlot leren […]

Wetenschappen-wiskunde 6 – SMIK

Wat wiskunde betreft wordt jouw rationele denken verder ontwikkeld en leer je nauwkeurig werken. De wiskunde wordt abstracter en theoretischer. Je wordt uitgedaagd om wiskundige problemen zelfstandig te verwerken. Theoretische modellen worden vertaald naar andere vakgebieden zoals wetenschappen, techniek en maatschappij. In wetenschappen leer je wetenschappelijke gegevens inzichtelijk verwerken en evalueren. Je besteedt veel aandacht […]