Gezondheidszorg

In deze studierichting ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Je vertrekt daarbij vanuit de contexten en de voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Je leert als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg […]

Biotechnologische en chemische technieken

Biotechnieken is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit (D/A). Je leert in deze richting de wetenschappen benaderen vanuit concrete toepassingen. Het verwerven van inzichten in biologie, chemie, fysica en technologie in combinatie met het inzetten van wiskundige vaardigheden bij het oplossen van problemen staat centraal in deze opleiding. In labo biologie, chemie en biotechnieken […]

Autotechnieken

Autotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt theoretische inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je wordt technologisch vaardig in auto-elektriciteit-elektronica, elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montage technieken, OBD, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Orthopedietechnieken

Orthopedietechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt theoretische inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: anatomie en fysiologie. Je leert bandages, orthesen (corrigerende en ondersteunende maatregelen) en prothesen (vervangende hulpmiddelen) construeren om mensen met een beperking optimaal te ondersteunen. Je leert het gamma materialen, gebruikt in de orthopedie, correct […]

Elektromechanische technieken duaal

Elektromechanische technieken duaal is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt theoretische inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je wordt technologisch vaardig in automatisatie en ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context. […]

Elektrotechnieken

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt theoretische inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica. Je wordt technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage, installatie-, onderhouds- en diagnosetechnieken van elektrische installaties.

Taal en communicatie

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. We leggen de nadruk op de verschillende aspecten van professionele communicatie. Dit komt zowel in het vak public relations als in de taalvakken Nederlands, Frans, Engels en Duits uitgebreid aan bod.  Bovendien laten we je ook nog proeven van de Spaanse taal. In deze […]

Plant-, dier- en milieutechnieken optie landbouwtechnieken

Plant-, dier en milieutechnieken optie landbouwtechnieken is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit (D/A). Binnen de richting Landbouwtechnieken zal je in de module dier & leefmilieu op een respectvolle en verantwoorde manier leren omgaan met allerhande landbouwproductiedieren. De dieren verzorgen, hun huisvesting in orde brengen, exterieurkenmerken van de dieren beoordelen met als doel de […]

Bakkerijtechnieken

In deze opleiding ligt de nadruk zowel op het praktische als op het theoretische gedeelte binnen de bakkerij. Je leert de overkoepelende vaardigheden en moderne technieken die nodig zijn binnen een hedendaagse bakkerij en zoomt verder in op de productieprocessen van brood en patisserie. Je gaat zelf creatief aan de slag om nieuwe producten te […]

Horeca

In deze opleiding ligt de nadruk zowel op het praktische als op het theoretische gedeelte binnen de horeca. De drie componenten van Horeca (keuken, zaal en hotel) komen hier uitgebreid aan bod. Je leert niet alleen alle kneepjes van het vak in de zaal en in de keuken, maar ook de activiteiten in een logiesverstrekkend […]