Houttechnieken

De leerlingen leren inzicht krijgen in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren met CAD, het toepassen van CAM, het programmeren en […]

Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt theoretische inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je wordt technologisch vaardig in automatisatie en ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Applicatie- en databeheer

Applicatie- en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele of D/A-finaliteit. In deze richting bouw je de nodige kennis op om courante taken als informaticus op te nemen in een bedrijf. Zo doe je inzichten op uit softwareontwikkeling en word je technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer- en netwerkarchitectuur, […]

Bakkerijtechnieken

Bakkerijtechnieken is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt de vereiste competenties bij het bereiden en verkopen van brood- en banketbakkerijproducten. Je verwerft hierbij inzicht in technologische processen, kwaliteitscontrole, voedingswaarde en gezondheid, economisch en duurzaam handelen. Je voert vergelijkende testen uit om smaak- en bewaarprocessen te optimaliseren. Daartoe is er een uitbreiding van […]

Horeca

Horeca is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt de vereiste competenties zowel in de keuken als in de bediening. Daarnaast bekwaam je jezelf in de ontvangst en registratie van gasten in een logieverstrekkend bedrijf. Je verwerft hierbij inzicht in voedingswaarde en gezondheid, economisch en duurzaam handelen en de organisatie en het beheer […]

Commerciële organisatie

Commerciële organisatie is een studierichting in de dubbele of D/A-finaliteit met een brede, evenwichtige en vooral toegepaste vorming. De klemtoon ligt in deze richting op de commerciële aspecten van bedrijfswetenschappen. Je verdiept je in thema’s als marketing, verkoop, kostprijsberekening, fiscaliteit en financieel beheer. Je leert met andere woorden hoe ondernemingen en organisaties werken en hoe […]

Agrotechnieken dier – landbouwtechnieken

Landbouwtechnieken is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit (D/A). Een natuurwetenschappelijke, breed technische en polyvalente agrarische vorming met focus op dierlijke verzorging, huisvesting, voeding en voederwinning, fokkerij en dierlijke productie van landbouwproductiedieren wordt aangeboden. Daarnaast leer je volgens agro-ecologische en diervriendelijke principes handelen en werken volgens de richtlijnen van een duurzame en rendabele dierlijke […]

Dierenverzorgingstechnieken

Dierenverzorgingstechnieken is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit (D/A). Een natuurwetenschappelijke, breed technische en polyvalente agrarische vorming met focus op dierenverzorging wordt aangeboden. Daarnaast leer je volgens diervriendelijke principes handelen en werken volgens de richtlijnen met kennis van de sectorspecifieke wetgeving. In de verschillende modules dier & leefmilieu leer je op een respectvolle en […]

Opvoeding en begeleiding – SMIK

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen krijgen een wetenschappelijk-theoretische basis aangereikt m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving, waarbij steeds vertrokken wordt vanuit de contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. In deze richting leren de leerlingen pedagogisch handelen als toekomstig kinderbegeleider en […]

Opvoeding en begeleiding

In deze studierichting ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Je vertrekt daarbij vanuit de contexten en de voorbeelden uit de welzijnszorg. Je leert pedagogisch handelen als toekomstig kinderbegeleider en je oriënteert je op het begeleiden van mensen met een beperking.