Wetenschappen-wiskunde 8 – SDGC

De richting Wetenschappen-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD-ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden. Het wetenschappelijk pakket is uitgebreid tegenover de basisvorming natuurwetenschappen in […]

Moderne talen – SDGC

Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde. Naast het […]

Moderne talen-wetenschappen – SDGC

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen […]

Moderne talen-wetenschappen – SMIK

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Nederlands. Binnen het uitgebreid pakket moderne talen is er aandacht voor taalsystematiek, taalverwerving, taalontwikkeling en literatuur. Daarnaast nemen ook […]

Latijn-wiskunde – SDGC

Latijn-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch […]

Latijn-wetenschappen – SDGC

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een […]

Latijn-moderne talen – SDGC

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten in het Latijn een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal […]

Grieks-wiskunde – SDGC

Grieks-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een aanbod Grieks en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch […]

Grieks-Latijn – SDGC

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal […]

Wetenschappen-wiskunde – SMIK

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde. In deze studierichting nemen de kernwetenschappen (aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica) een belangrijke plaats in. Je leert deductief, empirisch en probleemoplossend denken. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en […]