Applicatie en databeheer

Applicatie- en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele of D/A-finaliteit. In deze richting bouw je de nodige kennis op om courante taken als informaticus op te nemen in een bedrijf. Zo doe je inzichten op uit softwareontwikkeling en word je technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer- en netwerkarchitectuur, […]

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD). Het is een richting waarin een brede algemene vorming gecombineerd wordt met een pakket economie (algemene economie en bedrijfswetenschappen) en informaticawetenschappen.   In informaticawetenschappen ligt de focus op softwareontwikkeling. Je leert zelfstandig modulaire softwaretoepassingen o.a. webapplicaties ontwerpen voor de dienstensector. Daarnaast word je vaardig […]

Onthaal, organisatie en sales

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de derde graad wordt pas voorzien in het schooljaar 2023-2024. Vanaf 1 september 2023 starten we in het vijfde jaar in de nieuwe structuur. Een jaar later zal de modernisering volledig een feit zijn in het secundair onderwijs. Op dit moment, kan je alleen de […]

Commerciële organisatie

Commerciële organisatie is een studierichting in de dubbele of D/A-finaliteit met een brede, evenwichtige en vooral toegepaste vorming. De klemtoon ligt in deze richting op bedrijfswetenschappen. Je verdiept je in thema’s als marketing, fiscaliteit, boekhouding en financieel beheer. Je leert met andere woorden hoe ondernemingen en organisaties werken en hoe ze hun producten of diensten […]

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD). Het is een studierichting waarin een theoretische vorming gecombineerd wordt met een stevige basis bedrijfsrealiteit.   Leerlingen leren logisch en kritisch denken om de economie als systeem te begrijpen en de onderlinge verbanden tussen de economische actoren (ondernemingen, gezinnen, overheid, financiële instellingen en het buitenland) te analyseren. […]

Economie-moderne talen

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de derde graad wordt pas voorzien in het schooljaar 2023-2024. Vanaf 1 september 2023 starten we in het vijfde jaar in de nieuwe structuur. Een jaar later zal de modernisering volledig een feit zijn in het secundair onderwijs. Op dit moment, kan je alleen de […]

Economie-wiskunde – SDGC

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de derde graad wordt pas voorzien in het schooljaar 2023-2024. Vanaf 1 september 2023 starten we in het vijfde jaar in de nieuwe structuur. Een jaar later zal de modernisering volledig een feit zijn in het secundair onderwijs. Op dit moment, kan je alleen de […]

Economie-wiskunde – SMIK

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de derde graad wordt pas voorzien in het schooljaar 2023-2024. Vanaf 1 september 2023 starten we in het vijfde jaar in de nieuwe structuur. Een jaar later zal de modernisering volledig een feit zijn in het secundair onderwijs. Op dit moment, kan je alleen de […]

Organisatie en logistiek

Wie voor Organisatie en logistiek kiest, gaat voor een praktische studierichting die een eerste voorbereiding is voor de integratie op de arbeidsmarkt. Deze opleiding biedt inzichten in de werking van een onderneming en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop-, en logistieke activiteiten. Leerlingen maken kennis met de uitvoerende taken […]

Bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie is een studierichting in de dubbele of D/A-finaliteit met een brede en evenwichtige en vooral toegepaste vorming. De klemtoon ligt in deze richting op bedrijfswetenschappen. Je verdiept je in thema’s als marketing, accounting, internationale handel, logistiek en personeelsbeheer. Je leert met andere woorden hoe ondernemingen en organisaties precies werken en binnen welk […]