Biotechnologische wetenschappen

De richting Biotechnologische wetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting (DGD). Deze iSTEM-richting combineert een brede algemene vorming met biotechnologisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Tijdens de lessen wiskunde, biologie, chemie en fysica is er veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren. Bij de wetenschappelijke vakken wordt aandacht besteed aan de levende materie (mens, dier, plant, micro-organismen) én […]

Taal en communicatiewetenschappen – SMIK

De richting Taal en communicatiewetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen, communicatiewetenschappen en taaltechnologie. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Nederlands. Ze worden uitgedaagd op het vlak van taaltechnologie en taalkunde en leren literatuur kennen […]

Informatica- en communicatiewetenschappen

Informatica- en communicatiewetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je krijgt een brede algemene vorming gecombineerd met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken. Je gaat onderzoekend, experimenterend en transfergericht aan het werk binnen de kernwetenschappen informaticawetenschappen en elektronica. Je oefent verder in het conceptueel denken en je wordt vaardig in softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden […]

Mechatronica

Mechatronica is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je krijgt een brede algemene vorming gecombineerd met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken. Je gaat onderzoekend, experimenterend en transfergericht aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit, elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen. Je oefent verder in het conceptueel denken en je wordt vaardig in het ontwikkelen van (industriële) […]

Technologische wetenschappen en engineering

Technologische wetenschappen en engineering is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken en je verdiept je verder in wiskundige vaardigheden. Daarnaast wordt een brede algemene vorming gecombineerd met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken. Je gaat onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit, elektronica, fluïdomechanica, […]

Bouw- en houtwetenschappen

De leerlingen gaan onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies. Er wordt veel aandacht besteed aan de nieuwste bouwnormen voor een duurzame toekomst: veilig, milieu- en kostprijsbewust, energie-efficiënt en circulair bouwen en ontwerpen. Er wordt ruimschoots gebruik gemaakt van digitale technologieën bij het modelleren van bouwknopen, bouwprojecten van BEN- en passiefprojecten. […]

Biotechnologische en chemische STEM- wetenschappen – SMIK

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch – wetenschappelijk denken. Op basis van geïntegreerde STEM is er veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen toetsen de theorie af aan de praktijk in […]

Welzijnswetenschappen

De opleiding Welzijnswetenschappen omvat een gebalanceerde combinatie van brede algemene vorming met een specifieke vorming binnen het domein maatschappij en welzijn. Reflecteren over en inzicht krijgen in de sociale wetenschappen, psychologie, (ortho-)pedagogiek en sociaal recht is het hoofddoel van deze studierichting. De toegepaste sociale en gedragswetenschappen, gegeven vanuit concrete thema’s (communicatie, opvoeding en begeleiding, recht […]

Biotechnologische en chemische wetenschappen

De richting Biotechnologische en chemische wetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting (DGD). Deze iSTEM-richting combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken mede vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische […]

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD). Het is een studierichting waarin een theoretische vorming gecombineerd wordt met een stevige basis bedrijfsrealiteit. Je leert logisch en kritisch denken om de economie als systeem te begrijpen en de onderlinge verbanden tussen de economische actoren (ondernemingen, gezinnen, overheid, financiële instellingen en het buitenland) te analyseren. […]