Basiszorg en ondersteuning

In deze studierichting verwerf je huishoudelijke en logistieke vaardigheden. Je krijgt verder een basis van vaardigheden die in verschillende zorg- en welzijnsberoepen (bij kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn. Je leert gezondheidsbevorderend gedrag te stimuleren en het welbevinden van kinderen en volwassenen te ondersteunen. Je wordt ook geïntroduceerd in vrijetijds- en animatieactiviteiten.

Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Assistentie in wonen, zorg en welzijn is een sterk praktische richting. In deze studierichting verwerf je huishoudelijke en logistieke vaardigheden. Je krijgt verder een basis aan vaardigheden die in de ondersteuning van verschillende zorg- en welzijnsberoepen noodzakelijk zijn, zoals logistiek assistent, huishoudhulp of medewerker kamerdienst. Je leert zorgdragen voor maaltijdbereiding, linnenzorg en woon- en leefklimaat. […]

Opvoeding en begeleiding – SMIK

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen krijgen een wetenschappelijk-theoretische basis aangereikt m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving, waarbij steeds vertrokken wordt vanuit de contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. In deze richting leren de leerlingen pedagogisch handelen als toekomstig kinderbegeleider en […]

Opvoeding en begeleiding

In deze studierichting ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Je vertrekt daarbij vanuit de contexten en de voorbeelden uit de welzijnszorg. Je leert pedagogisch handelen als toekomstig kinderbegeleider en je oriënteert je op het begeleiden van mensen met een beperking.

Gezondheidszorg

In deze studierichting ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Je vertrekt daarbij vanuit de contexten en de voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Je leert als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg […]

Welzijnswetenschappen

De opleiding Welzijnswetenschappen omvat een gebalanceerde combinatie van brede algemene vorming met een specifieke vorming binnen het domein maatschappij en welzijn. Reflecteren over en inzicht krijgen in de sociale wetenschappen, psychologie, (ortho-)pedagogiek en sociaal recht is het hoofddoel van deze studierichting. De toegepaste sociale en gedragswetenschappen, gegeven vanuit concrete thema’s (communicatie, opvoeding en begeleiding, recht […]

Humane wetenschappen – SDGC

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze biedt een brede algemene vorming met focus op filosofie, kunstbeschouwing, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst. Ze leren de vorm, de inhoud, de […]

Humane wetenschappen – SMIK

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze biedt een brede algemene vorming met focus op filosofie, kunstbeschouwing, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens en de wereld waarin we leven. Zowel antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie als metafysica komen aan bod. Daarnaast leren ze kijken en luisteren naar kunst. Ze […]

Zorg en welzijn

In deze studierichting leer je zorg dragen voor de mens in zijn thuiscontext. Het accent ligt op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf en voor anderen. Je maakt kennis met verschillende doelgroepen uit zorg en welzijn. Daarom oefen je op je sociale en communicatieve vaardigheden. Het […]

Maatschappij en welzijn

In deze studierichting ontwikkel je in functie van zorg verlenen en begeleiding van diverse doelgroepen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving, fysiologie en anatomie. Je maakt kennis met het uitvoeren van zorg- en begeleidingsactiviteiten rekening houdend met de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van […]