KOGEKA

Dat zijn meer dan 200 studiemogelijkheden

Meer dan 200 STUDIEMOGELIJKHEDEN

Studierichtingen in de matrix

Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe studierichtingen van al onze scholen in de modernisering van het secundair onderwijs.
Ze zijn gegroepeerd per graad.

Eerste graad

Tweede graad

Derde graad

FINALITEITEN
Doorstroom D  
Domeinoverschrijdende doorstroom (DOD) DOMEINEN Domeingebonden doorstroom (DGD) Dubbel doorstroom/arbeidsmarkt (D/A) Arbeidsmarkt (A)
Economie en organisatie
Land- en tuinbouw
Maatschappij en welzijn
STEM
Taal en cultuur
Voeding en horeca